|  Search中文  |  English  |  French  |  Deutsch  |  Swedish

Ürünler > Isı tekeri ünitesi

İstek üzerine farklı ısı tekerlekleri konfigüre edilebilir. Ağır sanayi uygulamaları için değişik kaplamalı veya daha rijit hale getirilmiş ısı tekerlekleri yanında domestik kullanımlar için standart aluminyumdan üretilmiş küçük ısı tekerlekleri sağlanabilmektedir. Mevcut standart üretim 5 metre dolgu çapı ile sınırlıdır.

 

Rotor

  
  » Isı tekeri  

  - Depolama Dolgusu
  - Her uygulama için doğru
    folyo seçimi
 


  
Casings

  
  » Çerçeve kasetleri

  » Sürmeli ünite (CS / DS)  
  » Alından bağlanan (C / D)


  
Drive System
  » Döndürme Ünitesi
 

Sitemap | Disclaimer

www.enventus.se